skip to Main Content

De hieronder genoemde activiteiten zijn medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe.

Thoes Biedt Perspectief En Informatie

Thoes biedt perspectief en informatie

“Ik heb zelf ook schade aan mijn huis. Herstel werd echter afgewezen omdat ik in Muntendam woon; net buiten het aardbevingsgebied.” Aan het woord is Peter Westra van QuakeShield, hoofdsponsor van Thoes. “Bij mij is het slechts optische schade, maar ik kan me goed voorstellen dat mensen zich onveilig voelen in een woning met échte schade. Ik hoop dan ook dat we met onze deelname aan Thoes een stukje perspectief kunnen bieden en kunnen informeren over wat er wél kan. We proberen met QuakeShield – een lichtgewicht oplossing om gebouwen mee te versterken – zo laagdrempelig en open mogelijk te communiceren over wat wij kunnen toevoegen aan een woning en hier praktische invulling aan te geven. Het is lastig om met de onzekerheid die er rond het versterken heerst om te gaan, dat geldt ook voor ons als bedrijf. Dit weerhoudt ons er echter niet van om blijvend onderzoek uit te blijven voeren en door te ontwikkelen.”

Van denktank naar veilig wonen

In 2012 zagen Groningse bedrijven Koninklijke Oosterhof Holman en SealteQ de noodzaak om de handen uit de mouwen te steken en zélf een oplossing te bedenken voor het bevingenvraagstuk. “Oosterhof Holman is als 106 jaar oud familiebedrijf verankerd in de regio, een groot deel van ons personeel woont ook in midden Groningen”, aldus Peter. “Wat begon als een denktank met Groningse bedrijven en kennisinstellingen zoals de Hanzehogeschool, groeide uiteindelijk uit tot een Groningse vinding waarmee je veilig kunt wonen, onderbouwd door de TU’s in Eindhoven en Delft. We vinden het mooi dat we de verbinding met BuildinG hebben kunnen maken door kennis te delen en onze testapparatuur hier onder te brengen, zodat de kennis ook verankerd blijft in de regio.”

QuakeShield bij Thoes

QuakeShield is tijdens Thoes niet alleen aanwezig bij BuildinG, waar onder meer demonstraties met de testapparatuur worden uitgevoerd, maar ook in Loppersum. We verzorgen hier rondleidingen aan de Wirdumerweg 16, waar een oude school als proeftuin voor versterkingsoplossingen is ingericht. Dit biedt bezoekers de mogelijkheid zich breed te oriënteren en informatie in te winnen over de mogelijkheden die er zijn. Bekijk het programma hier >>

Back To Top