skip to Main Content

De hieronder genoemde activiteiten zijn medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe.

Opening Postkoamer

Postkoamer Ten Post geopend

Op 15 november 2018 is de Postkoamer geopend: een ruimte binnen het oude postkantoor in Ten Post, die volledig toekomstbestendig is gemaakt. Met een eerste rondetafelgesprek gaven we de aftrap van een reeks van twee jaar van waardevolle gesprekken over…

Lees Meer

Romy gaat voor toekomstbestendig wonen in Groningen

Toekomstbestendig wonen: je hoort het overal. We ontkomen niet aan het verduurzamen van onze huizen. Maar in Groningen speelt nog een ander aspect een grote rol: veilig wonen. Omdat Van Wijnen, QuakeShield en Urgenda graag willen bijdragen aan duurzaam én…

Lees Meer
Back To Top