skip to Main Content

De hieronder genoemde activiteiten zijn medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe.

Postkoamer Ten Post Geopend

Postkoamer Ten Post geopend

Op 15 november 2018 is de Postkoamer geopend: een ruimte binnen het oude postkantoor in Ten Post, die volledig toekomstbestendig is gemaakt. Met een eerste rondetafelgesprek gaven we de aftrap van een reeks van twee jaar van waardevolle gesprekken over de toekomst van Groningen. Als afsluitend element van dit gesprek zetten de deelnemers, waaronder directeur generaal Chris Kuijpers, elk hun persoonlijke boodschap of wens op papier. Postduiven namen deze boodschappen mee om het gespreksonderwerp – een toekomstbestendig Groningen – ook elders op de agenda te zetten.

Divers tafelgezelschap

Het tafelgezelschap was divers. Zo voerden onder andere gedeputeerde Eelco Eikenaar van Groningen, directeur generaal Chris Kuijpers van het ministerie van BZK, Inge Zwerver van Groninger Dorpen en drie van de initiatiefnemers van het project het woord. Directeur van Urgenda Marjan Minnesma: ‘Van Wijnen, QuakeShield en Urgenda laten hier zien hoe je van een ellendige situatie iets positiefs kunt maken. Als we de huizen tegelijk versterken én verduurzamen’, vervolgt ze ‘kunnen de Groningers weer veilig wonen en dragen ze bij aan een oplossing voor het klimaatprobleem. Het mooie is dat ze meteen af zijn van hun energierekening.’

Toekomstbestendige aanpak

Plan is om in de komende periode gesprekken met bewoners, woningbouwcoöperaties, bouwers en bestuurders te voeren om samen te werken aan een toekomstbestendige aanpak van Groningen. Peter Hutten van Van Wijnen: ‘Wij hebben dit huis aangekocht omdat het goed model staat voor de problemen met de huizen hier: onveilig, slecht geïsoleerd én karakteristiek voor het aanzicht van het dorp. Dit huis is succesvol aangepakt en nu toekomstbestendig. Daarmee laten we zien dat we er klaar voor zijn om in het aardbevingsgebied aan de slag te gaan.’ Voor constructieve gesprekken over de financiering, scholing en praktische invulling is nu een ruimte gecreëerd waar iedereen welkom is om mee te praten. Hutten: ‘Wij zijn in elk geval klaar voor de aanpak van Groningse huizen.’

Zelf kijken en ervaren

Begin november nam Hanneke van ’t Slot de sleutel van de woning én de Postkoamer in ontvangst. De komende twee jaar vervult zij de rol van ambassadeur van een toekomstbestendig Groningen, is zij gastvrouw van de Postkoamer en bewonen zij en haar gezin de woning. Hanneke stelt haar woning een paar keer per jaar open zodat geïnteresseerden kunnen kijken wat het betekent om energieneutraal te wonen. Hoe verwarm je met een warmtepomp en lage temperatuur radiatoren, hoe ziet een instant heater er uit? Ook in de Postkoamer zelf, die vaker toegankelijk is, kan bezoek zien hoe QuakeShield werkt. Dankzij een elastisch materiaal, welke verwerkt is in sleuven in de gemetselde muur, wordt het huis aardbevingsbestendig, zonder leefruimte in te leveren of het aangezicht aan te tasten. In de Postkoamer vertelt Hanneke bezoekers hoe een versterkte, verduurzaamde en verbeterde woning voelt en licht zij de genomen stappen en gemaakte keuzes in het bouwproces graag toe samen met de initiatiefnemers.

Ook graag eens een kijkje nemen? Houd de website en de social media via @toekomstgrunn in de gaten voor de eerstvolgende openstelling en overige activiteiten.

Back To Top