skip to Main Content

De hieronder genoemde activiteiten zijn medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe.

Resultaten Experiment Bijeenkomst TU Eindhoven 30 November

Resultaten experiment bijeenkomst TU Eindhoven 30 november

Tijdens de experimenten bijeenkomst op 30 november werden genodigden in de gelegenheid gesteld om een tweetal experimenten van QuakeShield bij te wonen (diagonale druktest en een anker pull-out test). Daarnaast werden de aanwezigen getrakteerd op een sneakpreview van de resultaten van de diagonale druktesten.

Resultaten diagonale druktesten

Onversterkt metselwerk bezwijkt bros. Na het bereiken van de bezwijklast valt het metselwerk plotsklaps uiteen:

De toevoeging van enkel een QuakeShield Strip (voor uit-het-vlak versterking) zorgt niet voor een degradatie van dwarskrachtcapaciteit van metselwerkpanelen. Bijkomend voordeel van de QuakeShield Strip is dat het metselwerk na het bereiken van de bezwijklast niet op een brosse manier uiteenvalt:

De dwarskrachtcapaciteit bij éénzijdige applicatie van het QuakeShield CEM-systeem neemt met circa 80% toe ten opzichte van onversterkt metselwerk. Deze proefstukken vertoonden bovendien ductiel bezwijkgedrag, in tegenstelling tot onversterkt metselwerk:

Deze onderzoeken zijn mede mogelijk gemaakt door SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland).

Back To Top