skip to Main Content

De hieronder genoemde activiteiten zijn medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe.

Wanneer je jezelf dezer dagen over de Fivelweg in Zijldijk verplaatst kun je de werkzaamheden die hier aan twee huizenblokken plaatsvinden niet over het hoofd zien. Van Wijnen is momenteel aan de slag met het versterken en isoleren van 5 woningen, waarbij ook QuakeShield wordt toegepast. Momenteel is er op de bouwplaats een groep van bijna 40 man aan het werk om de huizen van woningcorporatie Marenland in een periode van 6 tot 8 weken bouwkundig te versterken en te verduurzamen.

Het is voor Van Wijnen de eerste keer dat deze vorm van bouwkundig versterken wordt toegepast, maar voor de aannemer brengt dit geen extra spanning met zich mee. QuakeShield blijkt een relatief eenvoudig toe te passen concept waarmee een woning snel en effectief bouwkundig kan worden versterkt. In Zijldijk neemt het toepassen van QuakeShield slechts enkele dagen in beslag!

Het valt op dat de woning slechts op enkele kleine vlakken in de gevel is opgesierd met de koolstof strips en de herkenbare groene taai-elastische lijm. Per type gebouw verschilt het vereiste oppervlakte die behandeld moet worden om het bouwwerk aardbevingsbestendig te maken. In dit geval was het alleen nodig om enkele delen van de voor- en achtergevel aan te pakken.

Zijldijk

Nul op de meter

Naast het aardbevingsbestendig maken van het bouwwerk, zorgt Van Wijnen in Zijldijk ervoor dat de woningen in korte tijd worden omgebouwd tot Nul op de Meter-woningen. Dit betekent dat de bewoners evenveel (of meer) energie zelf kunnen opwekken dan nodig is. In de praktijk komt het erop neer dat de gevels van de woningen worden geïsoleerd en dat de daken worden voorzien van zonnepanelen.

Om de originele muur wordt een nieuwe gevel gebouwd, waardoor er tussen het metselwerk een extra isolatielaag toegepast kan worden. Op de foto’s is te zien dat QuakeShield wordt toegepast in de originele gevel, waar vervolgens een nieuwe gevel omheen wordt gebouwd. Op deze manier zorgen Van Wijnen en QuakeShield ervoor dat de bewoners nog vele jaren zorgeloos en duurzaam in hun huis kunnen wonen!

Back To Top