skip to Main Content

De hieronder genoemde activiteiten zijn medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe.

QuakeShield Ontvangt Subsidie Voor Preventief Versterken Metselwerk

QuakeShield ontvangt subsidie voor preventief versterken metselwerk

De Groningse bedrijven Oosterhof Holman en SealteQ krijgen een subsidie van 150.000 euro voor het preventief versterken van metselwerk. Samen met de TU Delft en TU Eindhoven is het product QuakeShield ontwikkeld om gebouwen preventief te versterken tegen aardbevingsschade. Dit willen de initiatiefnemers in de toekomst op de markt brengen. Door het grote aantal huizen in de provincie dat vanwege de aardbevingen verstevigd moet worden, is de verwachting dat hier veel vraag naar is. Dit moet ongeveer 240 banen in de regio opleveren. 

Innovatief Actieprogramma Groningen
De subsidie komt uit het Innovatief Actieprogramma Groningen (IAG). Het IAG is bedoeld voor vernieuwende, ambitieuze samenwerkingsprojecten in de sectoren Healthy Ageing, Biobased Economy, Energie en Transsectorale Innovatie. Met dit subsidieprogramma wil de provincie investeren in vernieuwing, ondernemerschap en concurrentievermogen. Het vierde programma is in november gestart en loopt tot en met 2017. Het totale budget is 6,2 miljoen euro. Daarvan is 2,7 miljoen euro van de provincie en 3,5 miljoen euro van het Samenwerkingverband Noord-Nederland (SNN).

Specifieke situatie vraagt om maatwerkoplossing
Wereldwijd is veel onderzoek verricht naar manieren om gebouwen preventief bevingsbestendig(er) te maken. Ook is er veel ervaring opgedaan. Maar de bouwsituatie in de provincie Groningen is dusdanig specifiek dat toepassing hiervan niet volstaat. De unieke steensoort, slankheid van het metselwerk, specifieke bodemgesteldheid en geïnduceerde bevingen vragen om een andere oplossing. Gedragen door regionale betrokkenheid hebben innovatiepartners Oosterhof Holman en SealteQ de krachten gebundeld. Op eigen initiatief en eigen kosten is met academische onderbouwing vanuit de TU Delft en TU Eindhoven voor deze specifieke situatie QuakeShield ontwikkeld.

Back To Top