skip to Main Content

De hieronder genoemde activiteiten zijn medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe.

De wanden van de in 2010 gebouwde Mauritshal in het Groningse Zuidwolde zijn met QuakeShield aardbevingsbestendig gemaakt. Maar niet op de inmiddels bekende manier waarbij sleuven in de muur worden gefreesd; dit keer zijn van bovenaf gaten in de muur geboord. Een idee van Marcel de Boer, projectleider bij gemeente Bedum. Dit leverde een enorme tijdwinst en minder overlast op: er komt geen sloopwerk aan te pas en de uitvoeringstijd is kort. “We kunnen terecht trots zijn op deze innovatieve aanpak”, aldus Rob Huyzer van Centrum Veilig Wonen.

Alleen aan de bovenzijde van de binnenwand is nu een dichtgesmeerd boorgat van 16mm te zien. De zichtzijde van de binnenwanden, die in MBI betonsteen is uitgevoerd, is volledig intact. Betonboorbedrijf Bleeker uit Winschoten – een bedrijf waar we veel mee samenwerken – boorde in totaal bijna honderd gaten in de muren, waarvan het gros 2,5 meter diep is. Op de plek waar de verdiepingsvloer op de muren ligt moest de boor tot drie meter diep zijn werk doen. Door een statief en een waterpas te gebruiken, is elk boorgat lijnrecht aangebracht. “Hoe kunnen we zonder slopen en schade toch de gymzaal verstevigen; dat was de belangrijkste vraag”, vertelt Marcel de Boer. “Door van bovenaf te boren konden we dit realiseren. In de boorgaten zijn de koolstofstaven en lijm vervolgens van bovenaf aangebracht.”

Herkenbare groene lijm aangepast

De speciaal ontwikkelde taai elastische lijm die normaal gesproken voor de sleuven in de muur wordt gebruikt, was echter te dik om de boorgaten volledig mee op te vullen. Daarom is speciaal voor de Mauritshal de viscositeit van de epoxy aangepast. Na een aantal testen is de ideale samenstelling gevonden. “We hebben een oud recept uit de kast gehaald dat een stuk dunner is; dit bleek erg goed te werken”, vertelt Jan Folkert de Vries van QuakeShield. “Maar niet alle wanden zijn op deze wijze aangepakt. Een aantal, zoals in de kleedkamers, is wel met gefreesde sleuven versterkt, en afgewerkt met een mortel in dezelfde kleur als de muur.” We hebben het project samen met aannemer De Roo Bouw uitgevoerd; een zeer prettige en soepele samenwerking. Het bouwbedrijf uit Bedum was verantwoordelijk voor de voorbereidende werkzaamheden en de afwerking. “Het was een prachtige klus met leuke mensen”, beaamt een enthousiaste Roel de Roo. “De samenwerking verliep zeer goed en zorgde ervoor dat we de klus in zes weken succesvol konden klaren.”

Officiële oplevering

Vrijdag 27 juli is de sporthal officieel opgeleverd in aanwezigheid van Centrum Veilig Wonen, gemeente Bedum, De Roo Bouw, W2N en QuakeShield. De pilot is geslaagd en hiermee is naast de enorme tijdwinst een duurzame en voordelige oplossing gevonden die men binnen de provincie Groningen graag vaker wil toepassen.

Back To Top