skip to Main Content

De hieronder genoemde activiteiten zijn medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe.

In opdracht van Timmerbedrijf Boer uit Middelstum hebben we de buitenzijde van een karakteristieke boerderij in Middelstum in ere hersteld. De buitenmuren toonden scheuren die plaatselijk hersteld en versterkt moesten worden. Nadat de scheuren zijn gerepareerd zijn er ankers aangebracht en verlijmd. Daarna is QuakeShield cem aangebracht op het schone metselwerk. Dit hebben we zo glad mogelijk afgestreken en laten aansluiten op de rest van het stucwerk. Zodoende is er een vrijwel onzichtbare versterking aangebracht.

Ook grotere oppervlakten mogelijk

In totaal is ongeveer 10 m2 op deze manier versterkt, maar QuakeShield kan dit ook op grotere oppervlakten toepassen. Deze constructie houdt het metselwerk bij elkaar en verkleint de kans op schade enorm. Hiermee tonen we aan dat we ook aan de buitenzijde van een gebouw kunnen versterken.

Back To Top