Menu
+31 (0)594-283591 info@quakeshield.com

Aardbevingsbestendig bouwen met bewezen innovatie QuakeShield

Vanuit een sterke regionale betrokkenheid en de ambitie om tot een innovatief product te komen is QuakeShield ontwikkeld, door de Groningse bedrijven SealteQ en Oosterhof Holman. Het is een gepatenteerde, lichtgewicht oplossing die metselwerk preventief versterkt. De oplossing – die ruimschoots voldoet aan de huidige norm voor bevingsbestendige nieuwbouw (NPR) – is wetenschappelijk onderbouwd door TU Delft en TU Eindhoven.

Bovendien wordt het project mede mogelijk gemaakt door het samenwerkingsverband Noord-Nederland, Koers Noord en de provincie Groningen, vanuit het Innovatief Actieprogramma Groningen-4. Ook heeft QuakeShield een toekenning vanuit de Nieuwbouw-innovatieregeling NAM ontvangen voor verdere doorontwikkeling. De testen en onderzoeken die tot dusver zijn uitgevoerd laten opvallende resultaten zien.

Uit-het-vlak proeven
Bij de beoordeling van preventieve versterking zijn twee facetten relevant: het gedrag uit-het-vlak (doorbuiging) en het gedrag in-het-vlak (afschuiving). De resultaten van de drie-punts-buigproeven wijzen uit dat significante verbeteringen te behalen zijn met
beide versterkingsoplossingen (tevens de conclusie van Prof. Ir. Simon Wijte) in maximaal toelaatbaar gewicht, uitbuiging, goede balans tussen star en ductiel en opneembare energie. Daar waar onversterkt metselwerk bezwijkt bij belastingen vanaf 1,0 kN en een doorbuiging van minder dan 0,2 mm, zijn QuakeShield Poly en QuakeShield Cem in staat respectievelijk 36,1 kN en 28,1 kN aan belastingen bij grotere doorbuigingen op te nemen zonder te bezwijken.

uit-het-vlak

In-het-vlak proeven
Vervolgens zijn in-het-vlak proeven uitgevoerd op een sheartest constructie. Deze is gebaseerd op een eerder gebouwde Europese opstelling (ESECMASE) en verder ontwikkeld met ondersteunend advies van de TU Delft en TU Eindhoven. De proefstukken worden door middel van twee dubbelwerkende hydraulische actuatoren ingeklemd, waarmee er in termen van boven belasting een in de praktijk voorkomende situatie wordt gesimuleerd. Met het toepassen van verankerde QuakeShield Poly op proefstukken zonder sparingen, zijn de maximale in-het-vlak krachtopname capaciteit van 170 kN en de maximale in-het-vlak verplaatsing van 4 mm (onversterkt) toegenomen tot respectievelijk 260 kN en 10 mm. Door hetzelfde systeem toe te passen op een proefstuk met een deuropening, zijn de maximale in-het-vlak krachtopname capaciteit van 150 kN en de maximale in-het-vlak verplaatsing van 20 mm (onversterkt) toegenomen tot respectievelijk 200 kN en 25 mm.

in-het-vlak

NPR-normering
De door Prof. Ir. Simon Wijte (medeauteurNPR, Adviesbureau Hageman) uitgevoerde analyses resulteren voor QuakeShield Cem in een uiterst opneembare piekgrond- versnelling waarde tot 0,86g. QuakeShield Poly gaf een waarde tot 2,26g, daar waar onversterkt metselwerk voor dezelfde situatie tot maximaal 0,05g kan opnemen. Beide versterkingssystemen voldoen daarmee ruimschoots aan de maximale referentie piekgrondversnelling van 0,36g conform de huidige NPR.

NPR

Conclusie
QuakeShield levert een significante versterking door het aan beide zijden versterken van metselwerk, waarbij maar één oppervlak behandeld hoeft te worden. Een bijkomend voordeel is dat het direct op maat kan worden toegepast middels een rekenmodel, en er geen of nauwelijks werkzaamheden binnenshuis nodig zijn (indien geïntegreerd in het verduurzamingsproces). Het ontwikkelproces, mede door de schakeling tussen het bedrijfsleven en de Nederlandse kennisinstellingen, heeft geresulteerd in een innovatief versterkingssysteem.

Download hier de Technische Leaflet

DutchEnglish