Menu
+31 (0)594-283591 info@quakeshield.com

Wat doet QuakeShield

QuakeShield wordt op de dragende wanden van de woning aangebracht. Tijdens het versterkingsproces is er minimale hinder voor de bewoners, waardoor een andere verblijfsplaats niet nodig is. Versterking met QuakeShield betekent:

  • Geen levensbedreigende situaties bij aardbevingen tot een PGA van 0.6g (circa 5.0 op de Schaal van Richter)
  • Een toename tot een factor 12 in PGA opname, ten opzichte van onbehandeld metselwerk
  • Voldoen aan de versterkingsmaatregelen op level 2, 3 en 4
  • Koppeling naar funderingen en (verdiepings-) vloeren
  • Een mogelijke combinatie met duurzame bouwfysische optimalisatie

Testresultaten

QuakeShield – in Groningen ontwikkeld door Oosterhof Holman en SealteQ – voldoet op componentniveau aan de huidige norm voor bevingsbestendige nieuwbouw (NPR). In samenwerking met kennispartners TU Delft en TU Eindhoven hebben de testresultaten een significante versterking aangetoond.

Bekijk alle video’s van de testen die met QuakeShield zijn uitgevoerd

Beoordeling

Bij de beoordeling van preventieve versterking zijn twee facetten relevant: het gedrag uit-het-vlak (doorbuiging) en het gedrag in-het-vlak (afschuiving). Middels literatuuronderzoek zijn kansrijke oplossingen geselecteerd uit een database van tweehonderd op zichzelf staande preventieve versterkingsoplossingen, en ruim tweeduizend mogelijke combinaties daarvan. Vervolgens zijn deze oplossingen in de praktijk getest door middel van drie-punts-buigproeven (conform NEN-EN 1052-2 en deels onder toezicht van de TU Delft) en uiteindelijk succesvol geoptimaliseerd naar twee innovatieve systemen: QuakeShield Poly en QuakeShield Cem.

Significante verbeteringen

De resultaten van de drie-punts-buigproeven wijzen uit dat significante verbeteringen te behalen zijn met beide versterkingsoplossingen. In maximaal toelaatbaar gewicht, uitbuiging, een goede balans tussen star en ductiel en opneembare energie. Daar waar onversterkt metselwerk bezwijkt bij belastingen vanaf 30 kg en bij doorbuiging van minder dan 0,2 mm, zijn QuakeShield Poly en QuakeShield Cem in staat respectievelijk 3.677 kg en 2.860 kg aan belastingen bij grotere doorbuigingen op te nemen zonder te bezwijken.

Klik hier voor de uitgebreide testresultaten

Toekomst

Ondanks het feit dat we een gereed product hebben ontwikkeld, dat direct toepasbaar is met gegarandeerde toegevoegde waarde, is er nog ruimte voor verder onderzoek. Met diverse rekenmethodieken en simulaties zijn er versterkingsfactoren gerealiseerd, met betrekking tot de optimalisatie van het systeem. Daarnaast dienen er ook productlijnen in de diverse sterkte klassen te worden ontwikkeld. Om dit allemaal te verifiëren en valideren, is het essentieel om verdere experimenten uit te voeren om meer diepgaande kennis te verwerven: het effect van verankeren op de versterking (in samenwerking met Hilti), effect van sparingen, uit-het-vlak gedrag van een complete wand, gedrag van hoekelementen op een triltafel (in samenwerking met de Universiteit van Patras), en interactie tussen FRP, lijm en metselwerk. Planning is om deze punten in de komende maanden te onderzoeken.

Bekijk alle video’s van de testen die met QuakeShield zijn uitgevoerd

RESULTATEN DRIEPUNTSBUIGPROEF CONFORM DE NEN-NORMERING

De uitgevoerde in het vlak testen van de met QuakeShield versterkte muren wijzen op minimale (of geen) scheurvorming in tegenstelling tot de onversterkte muren.

DutchEnglish